Flytt av lokaler

Vi på Väktargatans förtroenderåd kommer nu den 2:a september flytta ut alla saker från lokalerna på Väktargatan 12 (studierum), Väktargatan 24 (pingis och bastu) och Väktargatan 26(Gästrum). Därför så kommer det inte gå att använda dessa lokaler från och med den 1:a September. Dessa lokaler kommer gå till Djäknegatansförtroenderåd. Om Läs mer…

Låt inte Studentstaden ta ifrån oss våra lokaler !

Den 12/5 hade förhandlingsrådet för Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder(HUS) ett möte angående de gemensamma lokaler som HUS hyr av Studentstaden. Studentstaden har signalerat att de vill göra om systemet för de gemensamma lokalerna och nästan helt ta bort lokalerna på Väktargatan och Djäknegatan. Hyresgästföreningen Djäknegatan (HFD) och Väktargatans förtroenderåd(VGF) valde på Läs mer…

Regler för kvarterets uteplatser

Som du säkert märkt varierar skicket och storleken på grannarnas bersåer. Förtroenderådet och Studentstaden har länge försökt hitta en medelväg mellan ordning och kreativ frihet. Det här gäller för alla nya uteplatser och när ”äldre” hyresgäster flyttar ut. Mått: din uteplats sträcker sig 3 meter ut från husväggen. Bredden motsvarar Läs mer…