Vill du hyra lokalen för att nyttja detta till en lokal förening? Styrelsen har möjliggjort gratis uthyrning av festlokalen Måndagar till Torsdagar förutsatt att det är en lokal grupp eller förening som genomför allmännyttiga aktiviteter.

Krav för att få nyttja festlokalen gratis som en lokal grupp eller förening är:

  • Utannonsering av tillfället krävs via facebook-gruppen ”Vi som bor på väktargatan”
  • Lokalen får ej användas för fest eller liknande under dessa tillfällen.
  • Aktiviteterna bör vara av en karaktär så att alla känner sig välkomna, exempelvis hobbies (brädspel, pingis osv) är godkänt medans andra engagemang (politik, opinionbildning, kommersiell användning osv) är ej godkända.

Vill din lokala förening eller grupp nyttja festlokalen? Kontakta oss här!