förtroenderådet

Väktargatans förtroenderåd, en lokal hyresgästförening, arbetar (sedan 1967) för att skapa trivsel i bostadsområdet Väktargatan i Uppsala samt för att tillvarata hyresgästernas gemensamma intressen. Förtroenderådet:

Förtroenderådets huvudsakliga uppdrag är dock att föra en kontinuerlig dialog med Studentstaden för att förbättra de boendes situation samt att representera de boende på Väktargatan i Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder, HUS. Observera att Förtroenderådet INTE har hand om felanmälan (kontakta Studentstaden) eller hyresfrågor av juridisk art (kontakta HUS). Förtroenderådets organisationsnummer är 817607-1457 och PlusGiro 14 32 95-4.