Den 12/5 hade förhandlingsrådet för Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder(HUS) ett möte angående de gemensamma lokaler som HUS hyr av Studentstaden. Studentstaden har signalerat att de vill göra om systemet för de gemensamma lokalerna och nästan helt ta bort lokalerna på Väktargatan och Djäknegatan. Hyresgästföreningen Djäknegatan (HFD) och Väktargatans förtroenderåd(VGF) valde på mötet att tacka nej till det förslag som lades fram på mötet.

För Väktargatans del skulle förslaget innebära att vi skulle förlora hälften av våra nuvarande lokaler, som istället skulle hyras ut till Djäknegatans hyresgästförening. Samtidigt skulle i princip alla nuvarande lokaler på Djäknegatan förloras.Vad Studentstaden vill göra med lokalerna på Djäknegatan vill de inte precisera exakt och de hävdar bestämt att ett betydligt bantat utbud av lokaler skulle vara tillräckligt.

De gemensamma lokalerna i studentområden runt omkring i Uppsala har en lång historia där målsättningen har varit att skapa en bättre tillvaro för Uppsalas studenter.
Vi anser att Studentstaden som allmännyttigt bolag borde vara medveten om den stora förmånen som lokalerna innebär för de boende och då även vara mån om att vi får behålla dessa lokaler. Vi ser inte heller något ekonomiskt motiv till att systemet med lokalerna behöver göras om.

Väktargatans förtroenderåd står fast!
Vi vill behålla lokalerna på samma sätt som det ser ut nu! Det är ett välfungerande system som är viktigt för de boende, som dessutom drivs av engagerade föreningar i respektive område. Om Djäknegatan och Väktargatan ska ha chansen att vara levande områden förutsätter det att vi har utrymmen som är gemensamma för alla boende!

Kanske är du en av alla dem som hyrt eller lånat gästrummen, festlokalen, bastu, studierum, fotolabbet eller pingislokalen.
Var med oss i kampen om att behålla våra lokaler! Det finns namnlistor uppsatta i båda tvättstugorna som vi gärna ser att ni skriver under. På det sättet kan vi visa för Studentstaden att alla vi som bor på Väktargatan vill ha kvar lokalerna.

Du kan också maila synpunkter eller frågor till oss på ordforande@vaktargatan.se

Kategorier: nyheter